• If your have CLUB EVENTS/RIDE & would like to announce it here,
    Message traxxas-modifier about it :-)

Ilokano Thread Ditoy////////////ta...

jhunmar

New Member
madamag ko man gagayyem nu inya napintas nga jettings ti oko 28 ditoy sniper mx tayo

stock bore headworks,
5.7vixion cam,
valve spring vixion,
ok 28 carb..
 

aizarn20

Super Veteran
anya ti updates yu apo ti accessories ken parts ti para ti classic ken mabalin ba jay stock swing arm ti sniper king ti swing arm tayo?
 

Ptr.Jun

New Member
Adda ngata aglaklako kadakyo ditoy ti Stock Carb (Lc135 or Mx135)
...agbirbiruk tay gayyem ko. Tay Sale Lang kanu ta Awan unay Budget na...
NakaGatang gamin ti Sniper(2nd hand)Pang Tmx met gamin Tay Carb na...
Isu nga Narawet Kanu, Salamat Kakabsat.GOD bless
 
Top